Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2017

youthknowsnopain
5911 ebc7 500
Reposted fromReyyes Reyyes viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

June 25 2017

youthknowsnopain

June 06 2017

youthknowsnopain
9020 091e
Reposted fromczajnikq czajnikq

July 02 2015

youthknowsnopain
7604 f1cd 500
credits to @noticeable

July 01 2015

youthknowsnopain
youthknowsnopain

June 28 2015

youthknowsnopain
2205 6331
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

June 22 2015

6679 ac9e 500
Reposted fromsunlight sunlight viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

June 19 2015

youthknowsnopain
2879 360d
Reposted frommartynkowa martynkowa viascorpix scorpix
5850 bc5d
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viadzony dzony

June 16 2015

youthknowsnopain
1771 f356 500
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viadzony dzony
youthknowsnopain
3031 8c0a
Reposted fromhormeza hormeza viadzony dzony

June 13 2015

youthknowsnopain
9749 f552
Reposted fromhormeza hormeza viafelicka felicka
youthknowsnopain

June 07 2015

youthknowsnopain
3225 f26d
Reposted fromkix kix viascorpix scorpix

June 05 2015

youthknowsnopain
7323 378d 500
Reposted fromSuccu-n-Panda Succu-n-Panda viadzony dzony
5780 ca3f 500
Reposted fromdaddykinkcapaldi daddykinkcapaldi viadzony dzony

May 31 2015

youthknowsnopain
6568 ac53
Reposted fromNeutrum Neutrum viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

May 01 2015

youthknowsnopain
jutro zostaje odwołane
masz tylko to
co jest teraz

i spójrz
rozejrzyj się
czy tak od zawsze
wyobrażałeś sobie
szczęście

jeżeli
nie zbierają ci się
łzy do oczu
czy
przekleństwa na języku
uwierz że
zazdroszczę
— Maria Goniewicz - Przegląd
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaizabelagsr izabelagsr

April 29 2015

youthknowsnopain
7870 4538
Reposted fromusual usual viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl